Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Mosterd en azijn

Een disclaimer om van te smullen

Deze disclaimer geldt voor het gebruik van onze website en eventuele informatie die hierop wordt gepubliceerd. We willen u erop wijzen dat de informatie op onze website alleen bedoeld is voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen we niet garanderen dat de informatie op de website volledig, accuraat, betrouwbaar, geschikt of up-to-date is. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met deze disclaimer en stem u ermee in dat u de website op eigen risico gebruikt. We behouden ons het recht voor om de informatie op onze website te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

Informatie op deze website: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Wij streven ernaar de informatie up-to-date, nauwkeurig en compleet te houden, maar kunnen niet garanderen dat dit het geval is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.

Gebruik van de informatie: Het gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

Links naar andere websites: Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons beheerd worden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of de privacypraktijken van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere eigendomsrechten, in verband met de inhoud van deze website, zijn eigendom van de Doesburgsche Mosterd- en Azijn Fabriek uit Doesburg of derden. Het is niet toegestaan de inhoud te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te wijzigen of op enigerlei wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Doesburgsche Mosterd- en Azijn Fabriek uit Doesburg of de desbetreffende eigenaar.

Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze disclaimer regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht: Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.